ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 30mg/2.0ml

Για την ανακούφιση του πόνου και της δυσκαμψίας της άρθρωσης του γόνατος και άλλων αρθρώσεων με αρθρικό υμένα, σε ασθενείς με εκφυλιστικές και με τραυματικές αλλοιώσεις του υμένα της άρθρωσης.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Kappavisc είναι ένα καθαρό διάλυμα αποστειρωμένου υαλουρονικού νατρίου 1,5%, HMW (υψηλού μοριακού βάρους) εντός ενός ρυθμιστικού διαλύματοςφωσφορικού αλατούχου ορού, το οποίο εμπεριέχεται σε μία προγεμισμένη σύριγγα, για μία χρήση ενδοαρθρικής εγχύσης, εντός του χώρου της αρθρικής μεμβράνης της άρθρωσης. 2.0ml Kappavisc, τα οποία είναι αποστειρωμένα μέσω διηθήσης, εμπεριέχονται εντός γυάλινου περιέκτη, είναι έτοιμα προς χρήση, σε σύριγγα μίας χρήσης. Η σύριγγα είναι συσκευασμένη σε συσκευασία blister και σε ένα χάρτινο κουτί εξωτερικά. Η εξωτερική επιφάνεια της προγεμισμένης σύριγγας έχει υποβληθεί σε αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η μέθοδος της χορήγησης είναι η έγχυση εντός των πασχόντων χώρων της αρθρικής μεμβράνης, μία φορά την εβδομάδα μέχρι την χορήγηση τριών ενέσεων, αναλόγως της βαρύτητας των εκφυλιστικών ή των τραυματικών αλλοιώσεων της αρθρικής μεμβράνης. Το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα, για ασθενείς με ηπίου ως μετρίου βαθμού οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος, είναι έως τρείς ενέσεις, κάθε μία εβδομάδα ξεχωριστά, της δόσης των 2.0ml, εντός του χώρου του αρθρικού υμένα της άρθρωσης του γόνατος. Καθαρίστε την περιοχή του δέρματος γύρω από την περιοχή της ένεσης με αντισηπτικό και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει, προτού γίνει ή έγχυση της ένεσης. Εάν υπάρχει συλλογή υγρού εντός της άρθρωσης, αυτό θα πρέπει να αναρροφηθεί προτού διενεργηθεί η έγχυση της ένεσης του Kappavisc. Το περιεχόμενο της σύριγγας είναι αποστειρωμένο και θα πρέπει να ενίεται με τη χρήση μιας αποστειρωμένης βελόνας καταλλήλου μεγέθους (19 έως 20 gauge είναι το μέγεθος το οποίο συνιστάται). Η σύριγγα προσαρμόζεται με μία διάταξη κλειδώματος LUER (6%). Κενώσατε την σύριγγα και την βελόνα μετά μία και μοναδική χρήση.

ΧΡΗΣΕΙΣ

Για την ανακούφιση του πόνου και της δυσκαμψίας της άρθρωσης του γόνατος και άλλων αρθρώσεων με αρθρικό υμένα σε ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από ηπίου έως μετρίου βαθμού οστεοαρθρίτιδα προκαλούμενη από εκφυλιστικές ή τραυματικές αλλοιώσεις του υμένα της άρθρωσης. Η διάρκεια της δράσης σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια οστεοαρθρίτιδα, διαρκεί έως έξι μήνες. Τα αποτελέσματα σε ασθενείς με ηπίου έως μέτρίου βαθμού οστεοαρθρίτιδα της άρθρωσης του γόνατος, διαρκούν έως έξι μήνες. Η διάρκεια των αποτελεσμάτων σε άλλες αρθρώσεις δεν έχει καθοριστεί. Η επίδοση του Kappavisc οφείλεται στην βιοσυμβατότητα και τις φυσικοχημικές του ιδιότητες. Το HMW υαλουρονικό νάτριο το οποίο εμπεριέχεται στο Kappavisc, είναι ένα βιοπολυμερές το οποίο έχει συντεθεί από επαλαμβανόμενες μονάδες δισακχαριτών της Ν-ακετυλογλουκοζαμίνης και γλυκουρονικού οξέος και παρά το γεγονός ότι έχει βιοσυντεθεί από το βακτηρίδιο streptococcus equi, έχει καταδείξει ότι είναι το ίδιο με το υαλουρονικό νάτριο το οποίο υπάρχει εντός του ανθρώπινου σώματος. Τα υαλουρονικά πρόσθετα του υαλουρονικού το οποίο υπάρχει φυσικά εντός της αρθρικής μεμβράνης, είναι εκείνα τα οποία έχουν απομακρυνθεί λόγω των τραυματικών αλλοιώσεων του αρθρικού υμένα.