Η ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΟΑ)

Προκαλεί αλλαγές στο αρθρικό υγρό μειώνοντας:

  • το μέσο όρο του μοριακού βάρους των υαλουρονικών μορίων
  • την ιξωδοελαστικότητα
  • τη συγκέντρωση υαλουρονικού νατρίου στην πάσχουσα περιοχή
  • τις αλληλεπιδράσεις των υαλουρονικών μορίων