ΠΡΟΕΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Να μην χρησιμοποιείτε το σκεύασμα εάν η συσκευασία έχει παραβιασθεί. Να μη το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.Το υαλουρονικό νάτριο παρασκευάζεται με ζύμωση του streptococcus equi και υποβάλλεται σε επιμελή κάθαρση. Ο γιατρός θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εμφανίσεως ανοσολογικών και άλλων δυνητικών κινδύνων, οι οποίοι είναι δυνατόν να συναρτώνται με την ένεση του κάθε είδους βιολογικού υλικού. Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια του Kappavisc κατά την εγκυμοσύνη και τη γαλουχία. Η χορήγηση κατά την διάρκεια αυτών, είναι στην κρίση του ιατρού. Ακολουθείστε τις σχετικές οδηγίες, για την ασφαλή χρήση και απόρριψη της βελόνας. Αναζητήστε ή χορηγήστε άμεση ιατρική βοήθεια εάν υπάρξει τραυματισμός.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παροδικός πόνος και διόγκωση είναι δυνατόν να εμφανισθούν με της ενδοαρθρικές ενέσεις. Σπανίως, μπορεί να εμφανισθεί μια φλεγμονώδης αντίδραση, η οποία είναι δυνατόν να συναρτάται όπως και δεν είναι δυνατόν να συναρτάται με το Kappavisc.

ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το Kappavisc δεν έχει ελεγχθεί για την συμβατότητα του με άλλες ουσίες οι οποίες προορίζονται για ενδοαρθρική ένεση. Για το λόγο αυτό η ανάμιξη ή η ταυτόχρονη χορήγηση του μαζί με άλλες ενέσιμες ουσίες ενδοαρθρικώς είναι κάτι το οποίο δεν συνιστάται να γίνεται.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Kappavisc δεν έχει ελεγχθεί για την συμβατότητα του με άλλες ουσίες οι οποίες προορίζονται για ενδοαρθρική ένεση. Για το λόγο αυτό η ανάμιξη ή η ταυτόχρονη χορήγηση του μαζί με άλλες ενέσιμες ουσίες ενδοαρθρικώς είναι κάτι το οποίο δεν συνιστάται να γίνεται.

Να μην φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ των 2°C και 25°C.
Να μην καταψύχεται.
Να προστατεύεται από το φως.
Αποστειρωμένο προϊόν για μία χρήση μόνο.
Να μην χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξεως.
Να μη χρησιμοποιείται εάν η σφραγίδα ασφαλείας έχει σπάσει/σχιστεί.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

  • : Αριθμός παρτίδος.
  • : Ημερομηνία λήξεως.
  • : Για μία μόνο χρήση.
  • : Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 2°c - 25°c (2-25 βαθμοί Κελσίου)
  • : Να προστατεύεται από το φως.
  • : Να μην καταψύχεται.
  • : Οι προγεμισμένες σύριγγες του Kappavisc έχουν πληρωθεί ασήμπτως, με αποστειρωμένο φιλτραρισμένο υαλουρονικό νάτριο.
  • : Η συσκευασία του Kappavisc έχει αποστειρωθεί με χρήση οξειδίου του αιθυλενίου, για να επιτρέψει τον άσηπτο χειρισμό της προγεμισ- μένης σύριγγας.
  • : Κατασκευαστής.
  • : Πλήρεις οδηγίες, προειδοποιήσεις και προφυλάξεις, εμπεριέχονται στο παρόν φυλλάδιο χρήσεως.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Nα μην ενίετε το Kappavisc, εάν η περιοχή της ένεσης παρουσιάζει λοίμωξη ή όταν υπάρχουν στοιχεία δερματικής νόσου. Nα μην ενίετε σε ασθενείς με γνωστή ευαισθησία στο υαλουρονικό νάτριο.